Kerkbalans 2022

Kerkbalans 2022
Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2022 is van 15-29 januari! 
 
Bij de actie Kerkbalans vragen wij u om te beloven ook in 2022 een bijdrage aan de kerk te doen. In Stedum en Ten Post gebeurt dit door een brief met antwoordenvelop te bezorgen. In Thesinge en Garmerwolde vragen wij u om zonder toezegging uw bijdrage over te maken dan wel in te plannen.  
 
Na een ingewikkelde en ‘dure’ coronatijd, willen we als gemeente nu weer vooruit. We willen een plek zijn en blijven waar we rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2022 vorm en inhoud te geven.
 
De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in.
U kunt uw bijdrage digitaal overmaken op NL21RABO0320704084 t.n.v. Prot.. Gem. GTSTP onder vermelding van ‘Vrijwillige bijdrage 2022’.
U kunt ook gebruik maken van de mogelijkheid tot automatische incasso door de kerk.
 
Alvast veel dank voor uw medewerking!
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen.
 

Geplaatst op: 10-01-2021