Vacature kerkelijk werker

Vacature kerkelijk werker

Protestantse gemeente Garmerwolde, Thesinge, Stedum en Ten Post
 
Wij zijn een enthousiaste gemeente bestaande uit vier plattelandsdorpen ten noordoosten
van de stad Groningen. Als gemeente zoeken we de ontmoeting met God, met elkaar en met
de mensen en de wereld om ons heen.
We willen daarbij een zelfstandige laagdrempelige gemeente zijn, waarin veel aandacht is voor gemeenteopbouw en het blijven omzien naar elkaar en onze naasten.
Één gemeente met in ieder dorp een ‘vierplek’.
 
 
                                               Wij zoeken een motiverende
                                      kerkelijk werker m/v
                                               voor 24 uren per week
 
 
De kerntaken zijn
- toerusting en begeleiding ten aanzien van gemeente opbouw
- pastorale zorg (crisis, ziekte en rouw), individueel en/of in groepsverband
- ondersteunen en begeleiden van de vrijwilligers in de taakgroep pastoraat
 
We zoeken een kandidaat die
- een flexibele en enthousiaste instelling heeft
- open staat voor de verscheidenheid in geloofsbeleving van de gemeenteleden
- samenbindend en inspirerend kan zijn
- gemakkelijk is in de omgang met mensen
- zelfstandig kan werken in een pluriforme gemeente
- een duidelijke visie heeft op het pastoraat en gemeente opbouw
- het christelijke geloof belijdt en belijdend lid is van de PKN
- in bezit is van een rijbewijs en eigen vervoer
 
 Wij bieden
- een gemeente zonder vaste predikant
- een dienstverband van 24 uren per week
- een aanstelling voor 1 jaar met intentie tot verlenging
- een salaris en arbeidsvoorwaarden conform de regelingen voor de kerkelijk werker PKN
- ondersteuning vanuit de kerkenraad
 
Informatie en solliciteren
Voor nadere informatie en uw sollicitatie, voorzien van motivering en cv, kunt u mailen naar
Dhr. P. Tillema, email:  scriba@pkn-gtstp.nl
 
 

Geplaatst op: 08-11-2022

Recente nieuwsberichten