Deze dienst wordt met geluid en beeld via Kerkomroep.nl uitgezonden.

Klik hier voor Kerkomroep GTSTP in nieuw venster of nieuw tabblad

Liturgie

 

Muziek vooraf

      Iona - Be Thou my vision      https://www.youtube.com/watch?v=AU5ikNKB2Yo

Be thou my vision, O Lord of my heart,
aught be all else to me, save that thou art;
Thou my best thought by day or by night,
Waking or sleeping, thy presence my light

Be thou my battle shield, sword for the fight;
Be thou my dignity, thou my delight;
Thou my soul's shelter, thou my high tower:
Raise thou me heavenward, O Power of my power

High King of heaven, my victory won,
May I reach heaven's joys, O Bright Heaven's sun!;
Heart of my own heart, whatever befall,
Still be my vision, O Ruler of all

vertaling:

Wees mijn visioen, o Heer van mijn hart;
Niets anders voor mij, behalve u 
U bent het beste wat ik kan wensen, overdag of 's nachts;
Wakker worden of slapen, uw aanwezigheid is mijn licht.

Wees Gij mijn schild en zwaard in de strijd;
Wees Gij mijn eer, mijn vreugde;
Wees mijn beschutting, mijn toeverlaat:
Hef mij op naar de hemel, O Kracht van mijn kracht.

Hemelse koning, mijn victorie,
Mag ik de vreugde van de hemel bereiken, o stralende hemelse zon!
Hart van mijn hart, wat er ook gebeurt,
Wees nog steeds mijn visioen, o Heerser van alles.

Welkom en mededelingen

Lied: "Heer die mij ziet zoals ik ben" - medley van samenzang en kinderkoor

    https://www.youtube.com/watch?v=Vsg2r9ZYJig

a.  samenzang
Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor Uw ogen.

b.  kinderkoor
U kent mij als geen ander,
U weet of ik zit of sta
en U kent ook mijn gedachten,
voordat ik iets zeggen ga.
Dat U mij zo heel goed kent Heer,
daar snap ik dus echt niks van.
‘t Is een wonder boven wonder,
dat ik niet begrijpen kan.

Want U bent altijd bij mij,
altijd om mij heen,
U legt Uw handen op mij
en laat mij nooit alleen.
Want U bent altijd bij mij,
altijd om mij heen.
U legt Uw handen op mij
en laat mij nooit alleen.

Ook al zou ik naar het westen,
of het verre oosten gaan,
overal zult U mij leiden,
U zult altijd naast mij staan.
En U maakte heel mijn lichaam,
telde ook nog al mijn haar.
Nee, dit kan ik ook niet vatten,
het is mij te wonderbaar.

Want U bent altijd bij mij,
altijd om mij heen.
U legt Uw handen op mij
en laat mij nooit alleen.

Want U bent altijd bij mij,
altijd om mij heen.
U legt Uw handen op mij
en laat mij nooit alleen.

Want U bent altijd bij mij,
altijd om mij heen.
U legt Uw handen op mij
en laat mij nooit alleen.

Want U bent altijd bij mij,
altijd om mij heen.
U legt Uw handen op mij
en laat mij nooit alleen
en laat mij nooit alleen
en laat mij nooit alleen.

c.  samenzang
Gij zijt zo diep vertrouwd met mij,
wie weet mijn wegen zoals Gij.
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Votum en groet

Orgelspel - lied 116 : 1, 2

1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

2. Toen de benauwdheid dreigend op mij viel
en angsten voor het doodsrijk mij bekropen,
heb ik de naam des Heren aangeroepen
en weende; Heer mijn God, bewaar mijn ziel!

Kyriëgebed

Orgelspel - glorialied 146 : 1, 4, 5

1. Zing, mijn ziel, voor God uw Here,
zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zo lang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor den Heer uw God.

4. Aan wie hongert geeft Hij spijze,
aan verdrukten recht gericht.
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,
blinden geeft Hij het gezicht.
Hij geeft den gebukten moed
en heeft lief wie zijn wil doet.

5. Wees en weduw en ontheemde
doet Hij wonen op zijn erf.
Hij behoedt de weg der vreemden,
maar leidt bozen in 't verderf.
Eeuwig Koning is de Heer!
Sion, zing uw God ter eer!

Gebed

Lezing: OT

 

Luisteren  naar: "Wachten"
       https://kerkliedwiki.nl/Wachten

Wachten, wachten,
wachten en uitzien een leven lang
naar iemand die het lijden ziet,
iemand die het huilen hoort,
iemand die weet,
iemand die komt,
iemand die nabij zal zijn.
Wachten, wachten,
wachten gaat niet voorbij.

Dat wij niet langer zijn neergebogen,
dat wij niet langer zijn opgesloten,
dat een ons uit het dal zal halen,
een die wij kennen uit verhalen.
 
Wachten, wachten,
wachten en uitzien een leven lang
naar iemand die het lijden ziet,
iemand die het huilen hoort,
iemand die weet,
iemand die komt,
iemand die nabij zal zijn.
Wachten, wachten,
wachten gaat niet voorbij.

Lezing: NT

 

Lied (orgelspel): NLB 500 : 1,4  “Uit uw verborgenheid

1. Uit uw verborgenheid
voorbij aan onze grenzen,
straalt lichte eeuwigheid
als daglicht voor de mensen.
Uw wijde hemel welft
zich rond over de aarde.
Gij zult op vaste grond
ons voor het donker sparen.

4. Uit uw verborgenheid
ons zo te na gekomen,
deelt Gij in onze nacht
en zaait er nieuwe dromen.
Zolang het donker duurt,
de moed ons wordt ontnomen,
voed ons dan met de hoop
dat Gij voorgoed zult komen.

Preek.

Luisteren en kijken naar:  Taizélied - "Jubelt und freut euch"

Dankgebed, voorbeden, stil gebed. Onze Vader (NBV)

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid. Amen
.

Collecte

1e Nederlands Bijbelgenootschap
       ==⇒     Klik hier voor een gift in de 1e collecte

2e Beheer & Financiën          
       ==⇒    Klik hier voor een gift in de 2e collecte

Luisteren en kijken het slotlied:We will meet
        https://www.youtube.com/watch?v=-y4DpYuncrg

Zegen

 

Orgelspel

 

 


Collecte Nederlands Bijbelgenootschap:

Help mee de Bijbel door te geven
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) vertaalt en verspreidt de Bijbel wereldwijd. En in Nederland helpen we nieuwe generaties om de Bijbel te (leren) lezen. Dit werk kunnen we alleen doen dankzij de steun van leden, donateurs en kerken. Helpt uw gemeente ook mee?

Uw gift kunt u overmaken naar de bankrekening van de kerk NL21RABO0320704084 t.n.v. Prot. Gem. GTSTP  of rechtstreeks naar het NBG, banknummer IBAN NL74 SNSB 0266 3808 08