Voorganger:Mw. J. Tuma (Winsum)
Locatie:Thesinge
Ouderling:Saskia Vaatstra
Diaken:
Collectes:1) Kerk in actie/Zending 2) Kerk


Kerkdienst op zondag 25 september 2022

Deze dienst wordt met geluid en beeld via Kerkdienstgemist.nl uitgezonden.

Klik hier voor Kerkdienstgemist GTSTP

klik hier voor de liturgie

1e collecte.  Zending
    klik op deze link  of scan onderstaande QR-code om een bijdrage te doen


Kerk in Actie – Zending (Vredeswerk)
 
Colombia: Vrouwen als vredestichters
Colombia werd tientallen jaren lang geteisterd door een gewapend conflict. In 2016 werd er een vredesakkoord gesloten tussen de regering en guerrillabeweging FARC. Er moet nog steeds veel gebeuren om de samenleving weer op te bouwen. Vrouwen uit verschillende kerken verenigden zich voor een vreedzame samenleving. Zij willen vrouwen die slachtoffer waren van geweld tot steun zijn en zetten zich in voor verzoening en vredesopbouw. De helende kracht van bijbelverhalen is hierbij een belangrijke inspiratiebron. Meer lezen: kerkinactie.nl/vrouwenincolombia.

 
  2e collecte voor de Kerk
    klik op deze link  of scan onderstaande QR-code