Voorganger:Ds. L. Giethoorn (Groningen)
Locatie:Stedum
Ouderling:Greet Veenkamp
Diaken:
Collectes:1) PKN/Kerk & Israƫl 2) Kerk


Kerkdienst op zondag 2 oktober 2022

Deze dienst wordt met geluid en beeld via Kerkdienstgemist.nl uitgezonden.

Klik hier voor Kerkdienstgemist GTSTP

klik hier voor de liturgie

1e collecte.  Kerk & Israël
    klik op deze link  of scan onderstaande QR-code om een bijdrage te doen


Kerk en Israël: onopgeefbaar verbonden
Kerk en Israël, onderdeel van de PKN, en Kerk in Actie werken samen vanuit een drievoudige roeping: de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël, de oecumenische roeping (verbondenheid met Palestijnse christenen) en de diaconale roeping. Belangrijke aandachtsgebieden hierbij zijn belangstelling wekken voor de joodse wortels van het christendom, de ontmoeting met het jodendom stimuleren en antisemitisme bestrijden. Predikanten worden hierop toegerust. Meer lezen: kerkinactie.nl/collecterooster. 
  2e collecte voor de Kerk
    klik op deze link  of scan onderstaande QR-code