Voorganger:Mw. M. Swart-Andela (Leens)
Locatie:Ten Post
Ouderling:Gerda Koens
Diaken:
Collectes:1) PKN/Missionair werk 2) Kerk