Voorganger:Da. W. Tinga (Groningen)
Locatie:Ten Post
Ouderling:Peter Tillema
Diaken:
Collectes:1) Taakgroep KerkinActie / Diaconie 2) Kerk