Gedachtenisdienst

Gedachtenisdienst

Voorganger:Pastor J. Tuma (Winsum)
Locatie:Ten Post
Ouderling:Peter Tillema
Diaken:
Collectes:1) PKN / Pastoraat 2) Kerk