Deze dienst wordt met geluid en beeld via Kerkomroep.nl uitgezonden.

Klik hier voor Kerkomroep GTSTP in nieuw venster of nieuw tabblad

Liturgie

Voor de dienst:  Orgelspel

Welkom en afkondigingen
 
Luisteren en kijken naar: NLB 975 “Jezus roept hier mensen samen” 
        https://www.youtube.com/watch?v=6udH1glwPPY


Bemoediging en drempelgebed

Kyrië -  Sela
          https://www.youtube.com/watch?v=k9hSLzzJvZs
   
Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing  PSALM 90

Organist: Ps 90 : 1, 2, 6 (De nieuwe psalmberijming)

    1. Heer, U bent onze schuilplaats in gevaren.
    Al generaties lang wilt U ons sparen.
    Nog voor de bergen uit de aarde rezen,
    voor U het land een plek had toegewezen,
    was U al Goddat blijft U voor altijd,
    van eeuwigheid en tot in eeuwigheid.
    
    2. De mens, aan wie U adem hebt gegeven,
    keert weer tot stof, lang laat U hem niet leven.
    Voor U zijn duizend jaar zo omgevlogen,
    alsof het maar een dag was in uw ogen.
    Een mensenleven is van korte duur,
    een wake in de nachteen enkel uur.

    6. Vergoed ons, Heerde moeitevolle jaren.
    Laat ons nu zorgeloos geluk ervaren.
    Toon onze kinderen uw grote daden.
    Heer, onze God, verschijn met uw genade.
    Bevestig zelf het werk van onze hand;
    het werk van onze handhoud dat in stand.
 
Uitleg en verkondiging

Moment van stilte

Meditatief orgelspel: 
Bach - Herr Gott, nun schleuss den Himmel auf BWV 617
         https://youtu.be/039DvJvQmTs 

Lied:  91a : 1, 2
   
    1. Wie in de schaduw Gods mag wonen
    hoeft niet te vrezen voor de dood.
    Zoek je bij Hem een onderkomen –
    dan wordt zijn vrede jou tot brood.
    God legt zijn vleugels van genade
    beschermend om je heen als vriend
    en Hij bevrijdt je van het kwade,
    opdat je eens geluk zult zien.
 
    2 Engelen zendt Hij alle dagen
    om jou tot vaste gids te zijn.
    Zij zullen je op handen dragen
    door een woestijn van hoop en pijn.
    Geen bange nacht zal je doen beven,
    geen ziekte waar een mens van breekt.
    Lengte van leven zal God geven,
    rust aan de oever van een beek.

 
Geloofsbelijdenis: lied 91a : 3
    3 Geen duister zal je overvallen,
    er is een licht dat eeuwig brandt.
    Duizenden doden kunnen vallen, –
    jij blijft geschreven in Gods hand.
    God is een schild voor zijn getrouwen
    die leven van geloof alleen.
    Hij zal een nieuwe hemel bouwen
    van liefde om hun tranen heen.


Voorbede, Stil gebed, Onze Vader
    Onze Vader in de hemel,
    laat uw naam geheiligd worden,
    laat uw koninkrijk komen
    en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
    Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
    Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
    En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. 
    Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen


Collecte

    1e  Zending
       ==⇒     Klik hier voor een gift in de 1e collecte

    2e  Eigen kerk        
       ==⇒    Klik hier voor een gift in de 2e collecte


Slotlied -   lied 154b : 10, 7, 8
    10 Al wat leeft, wees welgemoed,
    loof de Heer, want Hij is goed.
    Zegen Hem dan, hier en nu,
    want zijn goedheid zegent u.

    7 Vogels, vissen, wild en vee,
    dieren hoog en laag, doe mee,
    ieder met uw eigen stem,
    in het feestconcert voor Hem.

    8 En gij mensen, allen saam,
    zegen nu de hoge naam,
    voeg u in het grote koor
    van zijn volk de eeuwen door.

Wegzending
 
Luisterlied:  Anneke van Giersbergen – ‘Straks bijeen’
        https://www.youtube.com/watch?v=qZBrY77JklI