Voorganger:Ds. G. Knol (Bierum)
Locatie:Ten Post
Ouderling:Gerda Koens
Diaken:
Collectes:1) PKN/Missionair werk 2) Kerk

Dienst op zondag 22januari 2023 - 11:00 uur
Deze dienst wordt met geluid en beeld via Kerkdienstgemist.nl uitgezonden.

Klik hier voor Kerkdienstgemist GTSTP

klik hier voor de liturgie

1e collecte.  PKN - Missionair werk
    klik op deze link  of scan onderstaande QR-code om een bijdrage te doen


Een kerk van betekenis
Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoren. Het tekent de rol die de kerk vanouds in het dorp heeft: middelpunt van de samenleving, ook vandaag de dag nog. Dorpskerken hebben, onder meer door hun diaconale activiteiten, een maatschappelijke functie. De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een platform waar zij ervaringen delen, ideeën opdoen en elkaar inspireren en motiveren om van betekenis te zijn in hun omgeving.
Meer lezen: kerkinactie.nl/collecterooster.
 

   2e collecte voor de Kerk
    klik op deze link  of scan onderstaande QR-code