4e zondag in 40 dagentijd

4e zondag in 40 dagentijd

Voorganger:Mw. M. Stokroos (Sauwerd)
Locatie:Stedum
Ouderling:Gerda Koens
Diaken:
Collectes:1) PKN / Missionair werk 2) Kerk

Dienst op zondag 19 maart 2023 - 9:30 uur in Stedum

Deze dienst wordt met geluid en beeld via Kerkdienstgemist.nl uitgezonden.

Klik hier voor Kerkdienstgemist GTSTP

klik hier voor de liturgie

1e collecte.  PKN - Missionair werk
    klik op deze link  of scan onderstaande QR-code om een bijdrage te doen


Ontdekken in Kliederkerk
Samen met kinderen én volwassenen ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in het voetspoor van Jezus leren gaan. Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong én oud op een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen ontdekken. Een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt kliederkerken om te kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde. Meer lezen: kerkinactie.nl/40dagentijd.
 

  2e collecte voor de Kerk
    klik op deze link  of scan onderstaande QR-code