5e zondag in 40 dagentijd - ontmoeting

5e zondag in 40 dagentijd - ontmoeting

Voorganger:nb
Locatie:Ten Post
Ouderling:Saskia Vaatstra
Diaken:
Collectes:1) KerkinActie - Werelddiaconaat
Op zondag 26 maart is om 10.00 uur de Ontmoetingszondag in de Hoeksteen te Ten Post.
Als kerkenraad zijn we erg blij dat met ingang van 1 april a.s. dhr. Siebe Meindertsma als kerkelijk werker aan onze
gemeente GTSTP is verbonden.
U wordt allen dan ook van harte uitgenodigd om deze zondag kennis te maken met dhr. Siebe Meindertsma en zijn vrouw.
Met zijn gezin heeft hij vele jaren in Bangladesh gewoond en gewerkt, tijdens de kennismaking zal dhr. Meindertsma hiervan
ook iets laten zien.

We collecteren deze zondag voor het werelddiaconaat
Klik hier of scan onderstaande QR-code


Bangladesh - Kansen creëren voor jongeren
In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt onder meer doordat veel opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen, en worden daarvoor jongeren uit India aangetrokken. Kerk in Actie gaat samen met lokale partnerorganisaties 300 jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject volgen en krijgen daarnaast training in ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten.
Meer lezen: kerkinactie.nl/40dagentijd.