Palmpasen

Palmpasen

Voorganger:Ds. Renze Pieter Yetsenga (Groningen)
Locatie:Garmerwolde
Ouderling:Gerda Koens
Diaken:
Collectes:1) PKN / Kinderen en jongeren 2) Kerk
Deze dienst wordt niet uitgezonden. In Garmerwolde is hiervoor geen apparatuur aanwezig.
Hieronder volgt de liturgie.


KERKDIENST
op 2 april 2023
Palmzondag
9.30 uur in de kerk van Garmerwolde
 
Voorganger:                 Ds. Renze Pieter Yetsenga, Groningen
Organist:                     : Eddy van Olm
 
LITURGIE
 
Orgelspel
Welkom en Mededelingen
Intochtslied, Psalm 118 : 9 en 10
Beginwoorden – Votum en Groet
Kyriëgebed
Lied 556 : 1, 4 en 5
Lezing uit het boek Exodus 15 : 27 – 16 : 7
Lied 552 : 1, 2 en 3
Epistellezing, De Brief aan de Filippenzen 2 : 5 – 11
Lied 550 : 1, 2 en 3
Evangelielezing, Johannes 12 : 12 – 24
Geloofsbelijdenis (gezongen)
Overdenking
Orgelspel
Dienst van de Gebeden:
-Voorbede
-Stil Gebed
-ONZE VADER
Collecte (zie 
    1e PKN - kinderen en jongeren
    2e Eigen kerk
Slotlied, Lied 512
Opdracht en Zegenbede, met aansluitend zingen Lied 425
 

Protestantse Kerk – Kinderen en jongeren
PaasChallenge: Terug in de tijd van de Bijbel
Maar liefst zesduizend jongeren tussen de 10 en 17 jaar doen elk jaar in de week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leven de jongeren zich in de karakters uit het paasverhaal in. Door middel van allerlei opdrachten ontdekken ze de betekenis van Jezus’ dood en opstanding en denken ze na over het einde van het kwaad en duisternis. De PaasChallenge is leerzaam en verbindend. Meer lezen: protestantsekerk.nl/40dagentijd.

Scan de code of klik hier              Collecte Eigen kerk:  klik hier  of scan onderstaande QR-code