1e Advent

Deze dienst wordt met geluid en beeld via Kerkomroep.nl uitgezonden.

Klik hier voor Kerkomroep GTSTP in nieuw venster of nieuw tabblad

Liturgie

Voor de dienst:  Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aansteken 1e adventskaars
    Nu het langzaam donker wordt
    steken wij een lichtje aan.
    Wij geloven met elkaar:
    in dit licht kijkt God ons aan.


Luisteren en kijken naar: Anneke van Giersbergen – ‘Straks bijeen’
        https://www.youtube.com/watch?v=qZBrY77JklI

Bemoediging en groet

Gebed


Orgel: lied 751 : 1, 4
    De Heer verschijnt te middernacht!
    Nu is nog alles stil,
    maar zalig hij die toch reeds wacht
    en Hem begroeten wil.
    
    Zijn onze lampen wel gereed
    en branden ze wel goed,
    zodat, als Christus binnentreedt,
    Hij waardig wordt begroet?


Thema: inleiding op de lezing
   
Schriftlezing Marcus 13 : 24-37
24  Maar in de dagen na de verschrikkingen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, 25 de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. 26 Dan zal men de Mensenzoon zien komen op de wolken, bekleed met grote macht en luister. 27 Dan zal hij de engelen eropuit sturen om zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeen te brengen, van het uiteinde van de aarde tot het uiteinde van de hemel.
28 Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. 29 Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het einde nabij is. 30Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. 31 Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. 32 Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken, de engelen in de hemel niet en de Zoon niet, alleen de Vader.
33 Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet wanneer die tijd zal komen. 34 Het is als met een man die op reis ging: hij verliet zijn huis en droeg het beheer over aan zijn dienaren, die elk een eigen taak kregen, en de deurwachter gaf hij opdracht om de wacht te houden. 35 Wees dus waakzaam, want jullie weten niet wanneer de heer des huizes komt, ’s avonds, of midden in de nacht, of bij het eerste hanengekraai, of ’s morgens vroeg. 36 Laat hij jullie niet slapend aantreffen wanneer hij plotseling komt. 37 Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik tegen iedereen: wees waakzaam!’


Luisterlied: 462  Zal er ooit een dag van vrede zijn (Syb van der Ploeg)
        https://www.youtube.com/watch?v=_gQyO3tGVJ4

    1. Zal er ooit een dag van vrede,
    zal er ooit bevrijding zijn
    voor wie worden doodgezwegen
    levenslang gebroken zijn?

    2. Zal er ooit een blijvend heden
    vol van goede vrede zijn
    waar geen pijn meer wordt geleden
    en het leven nieuw zal zijn?

    3. Zie de takken aan de bomen
    waar het jonge groen ontluikt
    tot een stralend nieuwe zomer
    waar de vredesbloesem ruikt.

    4. Zie de sterren aan de hemel
    waar het duister van de nacht
    door hun schijnsel wordt verdreven
    tot een nieuwe dag die lacht.

    5. Zoals bomen mensen tonen
    dat er kracht tot groeien is
    zal de zoon der mensen komen
    die de boom des levens is.

    6. Zoals sterren mensen melden
    dat geen nacht te donker is
    zal een kind ons komen redden
    dat het licht der wereld is.

Verkondiging

Moment van stilte

Meditatief orgelspel


Gebeden afgesloten met Onze Vader
    Onze Vader in de hemel,
    laat uw naam geheiligd worden,
    laat uw koninkrijk komen
    en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
    Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
    Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
    En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. 
    Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen


Collecte

    1e  Kinderen in de knel
       ==⇒     Klik hier voor een gift in de 1e collecte

    2e  Eigen kerk        
       ==⇒    Klik hier voor een gift in de 2e collecte


Slotlied -   lied 792 : 1,2,3 - Kom, God, en schrijf uw eigen naam
       https://www.youtube.com/watch?v=gqErJhytz-I

    1. Kom, God, en schrijf uw eigen naam
    als licht over ons uit!
    De naam, die, dag en nacht vooraan,
    de hoogste weg wijst om te gaan,
    de naam die liefde luidt!

    2. O God, die al uw liefde hecht
    aan wie van liefde leeft,
    omvat de trouw hier toegezegd.
    Dat Gij uw zegen op hen legt
    en hun uw vrede geeft!
    
    3. Verlaat niet wat uw hand begon,
    o God, ontbreek ons niet!
    Verlicht hun dagen als de zon,
    Gij, van de liefde zelf de bron,
    de adem van ons lied!

Zegen
 
Orgelspel