Witte donderdag

Witte donderdag

Voorganger:NBG-werkgroep
Locatie:Online uitzending via kerkomroep.nl
Ouderling:Overdenking door Peter Tillema
Diaken:
Collectes:
Elke avond in de Stille Week (behalve Goede Vrijdag) is er gelegenheid om aan de hand van het evangelie naar Marcus en Matteüs samen stil te staan bij het lijden van Jezus en het naderende Paasfeest.
 
 
De korte samenkomsten worden van te voren opgenomen en zijn te bekijken en beluisteren via de kerkomroeppagina van de PKN gemeente GTSTP:      https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10724
en zonder beeld te beluisteren via de kerkomroeppagina van de Hervormde Gemeente SLWT: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10525
 

LITURGIE

De laatste dagen: Afscheidsmaaltijd

- Zingen: Gezang 75: 1, 2, 3 
    1 U kennen, uit en tot U leven,
       Verborgene die bij ons zijt,
       zolang ons 't aanzijn is gegeven,
       de aarde en de aardse tijd,
       o Christus, die voor ons begin
       en einde zijt, der wereld zin!
 
    2 Gij zijt het brood van God gegeven,
       de spijze van de eeuwigheid;
       Gij zijt genoeg om van te leven
       voor iedereen en voor altijd.
       Gij voedt ons nog, o hemels brood,
       met leven midden in de dood.
 
    3 O Christus, ons van God gegeven,
       Gij tot in alle eeuwigheid
       de weg, de waarheid en het leven,
       Gij zijt de zin van alle tijd.
       Vervul van dit geheimenis
       uw kerk die in de wereld is.

-Gebed 
 
- Bijbellezing: Marcus 14: 17-26 (uit de Basisbijbel)
17 Toen het avond was geworden, kwam Hij met de twaalf leerlingen.
18 Tijdens het eten zei Jezus: "Luister goed! Ik zeg jullie dat één van jullie hier Mij zal verraden. Eén van jullie, die met Mij eet."
19 Daar werden ze heel bedroefd over. Ze vroegen Hem om de beurt: "Ben ik dat?"
20 Hij antwoordde: "Het is één van jullie twaalf die samen met Mij zijn brood in dezelfde schaal indoopt. 21 De Mensenzoon zal sterven op de manier die al van tevoren in de Boeken over Hem is opgeschreven. Maar het zal slecht aflopen met de man die Hem heeft verraden. Het zou voor hem beter zijn geweest als hij niet was geboren."
22 Toen ze aan het eten waren, nam Jezus een brood. Hij zegende het, brak het in stukken en gaf het aan hen. Hij zei: "Neem dit en eet het. Het is mijn lichaam."
23 Toen nam Hij een beker met wijn. Hij dankte God ervoor en gaf hem aan de leerlingen. Ze dronken er om de beurt uit.
24 En Hij zei tegen hen: "Deze wijn is mijn bloed waarmee God een nieuw verbond  sluit met de mensen. Dat bloed wordt uitgegoten voor heel veel mensen.
25 Ik zeg jullie dat Ik vanaf nu geen wijn meer zal drinken, totdat Ik nieuwe wijn zal drinken in het Koninkrijk van God."
26 En nadat ze de dankliederen hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg.

- Overdenking door Peter Tillema
 
-Zingen: Nieuwe wijn van Hillsong
    In het breken, in verdrukking
    Maakt U steeds weer nieuwe wijn
    In het stof geef ik mij over
    Heer, U geeft mij nieuw terrein
 
    Dus ik geef mij nu
    Volledig in Uw hand
    Ik vertrouw op U
    En niet op mijn verstand
 
    Refrein:
    Maak mij een offer
    Maak mij Uw instrument
    Maak mij tot wie
    U wil dat ik ben
    Ik had niets te geven
    Maar U geeft mij alles Heer
    Door U komt er nieuwe wijn uit mij
 
    In het breken In verdrukking
    Maakt U steeds weer nieuwe wijn
    In het stof geef ik mij over
    Heer, U geeft mij nieuw terrein
    Heer, U geeft mij nieuw terrein
 
    Refrein
    Waar nieuwe wijn is,                         )
    Is nieuwe kracht                               )
    Daar is nieuwe vrijheid                      )   2x
    Ik zie Uw Koninkrijk hier                   )
    ‘k Doof mijn oude vuren                    )
    Want in mijn hart brandt vuur van U   )
 
    Refrein

-Gebed  met stiltemoment en afsluiten met het Onze Vader

-Zingen: Toekomst vol van hoop
    In de nacht van strijd en zorgen
    kijken wij naar U omhoog,
    biddend om een nieuwe morgen,
    om een toekomst vol van hoop.
 
    Ook al zijn er duizend vragen,   
    al begrijpen wij U niet,            
    U blijft ons met liefde dragen,
    U die alles overziet.  
 
    Refrein:
    U geeft een toekomst vol van hoop;
    dat heeft U aan ons beloofd.
    Niemand anders, U alleen,
    leidt ons door dit leven heen.
    U heeft ons geluk voor ogen.
    Jezus heeft het ons gebracht.
    Mens als wij, voor ons gebroken
    in de allerzwartste nacht.

    refrein: 2x