Jubileumdienst

Jubileumdienst

Voorganger:Ds. B. Borger, Amersfoort
Locatie:Ten Post
Ouderling:Jacob Jongsma
Diaken:
Collectes:1) Kerk in Actie/Zending 2) kerk


Dienst van zondag 19 september 2021 in Stedum

Jubileumdienst ds. Berend Borger
Op 8 september 1996 werd ds. Berend Borger bevestigd als predikant van de gemeente van Ten Post. De verbintenis duurde tot september 1999, omdat Berend en Martina en hun kinderen Jos en Mirjam in het voorjaar van het jaar 2000 werden uitgezonden naar Kameroen. Tegenwoordig is ds. Berend Borger als predikant verbonden aan de PKN-gemeente van Amersfoort.
In september 2021 is ds. Borger 25 jaar predikant en hij gaf aan zijn ambtsjubileum graag in zijn eerste gemeente te willen vieren. De dienst van GTSTP op zondag 19 september is een jubileumdienst en wordt gehouden in “de Hoeksteen” in Ten Post. Aanvang 10 uur en na de dienst is er (met inachtneming van de anderhalve meter regel) koffie, een hapje en een drankje en natuurlijk de gelegenheid om met Berend en Martina en familie bij te praten en/of herinneringen op te halen.


Deze dienst wordt met geluid en beeld via Kerkdienstgemist.nl uitgezonden.

Klik hier voor Kerkdienstgemist GTSTP

Klik hier voor de liturgie


1e collecte.  Kerk in Actie - zending Syrië
    klik op deze link  of scan onderstaande QR-code
        
       

  2e collecte voor de Kerk
    klik op deze link  of scan onderstaande QR-code