Voorganger:Ds. G. Segger (Winsum)
Locatie:Stedum
Ouderling:Saskia Vaatstra
Diaken:
Collectes:1) Kerk in Actie/Werelddiaconaat 2) Kerk