1e zondag 40-dagen tijd

1e zondag 40-dagen tijd

Voorganger:Ds. C.A. Boonstra (Groningen)
Locatie:Ten Post
Ouderling:Peter Tillema
Diaken:
Collectes:1) Kerk in Actie/Zending 2) Kerk