Protestantse Gemeente Garmerwolde - Thesinge -
Stedum - Ten Post

betrokken – kleurrijk – inspirerend

Naar agenda Naar actueel

Kerk en gemeente 

Een kerk in het dorp, gemakkelijk benaderbaar voor jong en oud. Dat vinden we belangrijk. We vervullen een centrale rol in de dorpsgemeenschap. Garmerwolde, Thesinge, Stedum en Ten Post (GTSTP) zijn de dorpen of is de regio waar we actief zijn.

Behalve oog voor de samenleving dichtbij kijken we ook naar ons medemens op een grotere afstand. Samen vormen we een kleurrijke gemeente die met haar geloof bezig is. Niet allemaal op dezelfde manier, we respecteren juist de variatie. We gaan mee in de tijdsgeest, die ons telkens weer uitdaagt om inhoud en vorm te geven aan ons geloof. 

We weten ons gedragen door God. Dat bindt ons. En we laten ons inspireren door Zijn Geest.

Kerk uit Stedum

Volgende kerkdienst

Voorganger:ds. G. Knol, Bierum
Locatie:Stedum
Ouderling:Annemarijke Boonstra
Collectes:1. Grunn Moves 2. Kerk
Naar alle kerkdiensten

Actueel

2021-04-02 16_02_33-Films en tv.jpg

Paasmorgendienst 2021

Introductie op de dienst op zondag 4 april 2021

stille week 2021.jpg

Stille week - korte diensten

Elke avond (behalve Goede Vrijdag) is er gelegenheid om aan de hand van het evangelie naar Marcus en Matteüs samen stil te staan bij het lijden van Jezus en het naderende Paasfeest.

veertigdagentijdkalender 2021.jpg

40-dagentijdkalender

Bestel de Petrus veertigdagentijdkalender