Kerkdiensten

Iedere zondagochtend houden we een eredienst, afwisselend in een van de kerken. Als regel houden we de begintijd van 9.30 uur of 10.00 uur aan, maar soms wordt afgeweken naar 11.00 uur. In de Kloosterkerk in Ten Boer is de aanvangstijd 10.00 uur.  Het preekrooster wordt gevuld met voorgangers uit andere gemeenten. Iedereen is welkom in onze dienst.

Op dit moment worden alle diensten online met beeld en geluid gehouden.

Hier vindt u het dienstenoverzicht

3e zondag 40-dagentijd en biddag

12 maart 202309:30 uur
Voorganger:Drs. F. Postema (Krewerd)
Locatie:Thesinge
Ouderling:Saskia Vaatstra
Diaken:
Collectes:1) Kerk in actie/binnenlands diaconaat 2) Kerk
Lees verder
Kerk uit Thesinge

4e zondag in 40 dagentijd

19 maart 202309:30 uur
Voorganger:Mw. M. Stokroos (Sauwerd)
Locatie:Stedum
Ouderling:Gerda Koens
Diaken:
Collectes:1) PKN / Missionair werk 2) Kerk
Lees verder
Kerk uit Stedum

5e zondag in 40 dagentijd - ontmoeting

26 maart 202310:00 uur
Voorganger:nb
Locatie:Ten Post
Ouderling:Saskia Vaatstra
Diaken:
Collectes:1) KerkinActie - Werelddiaconaat
Lees verder
Kerk uit Ten Post

Palmpasen

02 april 202309:30 uur
Voorganger:Ds. L. Giethoorn (Groningen)
Locatie:Garmerwolde
Ouderling:Gerda Koens
Diaken:
Collectes:1) PKN / Kinderen en jongeren 2) Kerk
Lees verder
Kerk uit Garmerwolde

Goede Vrijdag

07 april 202319:30 uur
Voorganger:dhr. S. Meindertsma
Locatie:Ten Post
Ouderling:
Diaken:
Collectes:
Lees verder
Kerk uit Ten Post

Pasen

09 april 202309:30 uur
Voorganger:Ds. G. Segger (Winsum)
Locatie:Stedum
Ouderling:Peter Tillema
Diaken:
Collectes:1) KerkinActie / Werelddiaconaat 2) Kerk
Lees verder
Kerk uit Stedum