Kerkdiensten

Iedere zondagochtend houden we een eredienst, afwisselend in een van de kerken. Als regel houden we de begintijd van 9.30 uur aan, maar soms wordt afgeweken naar 11.00 uur. In de Kloosterkerk in Ten Boer is de aanvangstijd 10.00 uur.  Het preekrooster wordt gevuld met voorgangers uit andere gemeenten. Iedereen is welkom in onze dienst.

Op dit moment worden alle diensten online met beeld en geluid gehouden. Voorlopig alleen vanuit de kerk van Stedum.

Hier vindt u het dienstenoverzicht

Gedachtenisdienst (Let op: 's middags om half 3!)

20 november 202214:30 uur
Voorganger:Pastor J. Tuma (Winsum)
Locatie:Ten Post
Ouderling:Peter Tillema
Diaken:
Collectes:1) PKN / Pastoraat 2) Kerk
Lees verder
Kerk uit Ten Post

1e advent - dienst in Thesinge

27 november 202209:30 uur
Voorganger:ds. C. Minnaard, Garrelsweer
Locatie:Thesinge
Ouderling:Saskia Vaatstra
Diaken:
Collectes:1. Werelddiaconaat 2. kerk
Lees verder
Kerk uit Thesinge

2e Advent - dienst in Stedum

04 december 202209:30 uur
Voorganger:drs. F. Postema
Locatie:Stedum
Ouderling:Peter Tillema
Diaken:
Collectes:1e Wereldiaconaat 2e Kerk
Lees verder
Kerk uit Stedum