Stille week - korte diensten

Stille week - korte diensten

De laatste dagen
 
Jeruzalem, 33 na Chr.
 
Er is veel discussie over wanneer Jezus precies leefde en stierf.
De precieze datering is ingewikkeld omdat er weinig gegevens in de Bijbel zelf staan. Bovendien werden er in die tijd verschillende datumsystemen gebruikt en sommige monniken hebben zich later misrekend.
Er zijn dus genoeg onzekerheden over de precieze datering van het hoogte- en tegelijk dieptepunt van Jezus’ leven.
Een mogelijke betrouwbare reconstructie van de laatste dagen van zijn leven op aarde speelt zich af in het jaar 33. Jezus stierf dan op vrijdag 3 april 33 na Chr. om ongeveer drie uur in de middag. 
In deze Stille Week volgen we deze reconstructie van dag tot dag.       

Stille Week 29 maart t/m 3 april 2021

Elke avond is er gelegenheid om aan de hand van het evangelie naar Marcus en Matteüs samen stil te staan bij het lijden van Jezus en het naderende Paasfeest.
De korte samenkomsten worden van te voren opgenomen en zijn te bekijken en beluisteren via de kerkomroeppagina van de PKN gemeente GTSTP:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10724

en zonder beeld te beluisteren via de kerkomroeppagina van de Hervormde Gemeente SLWT:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10525


Ondanks dat we niet samen kunnen komen om met elkaar stil te staan bij de laatste dagen van Jezus, kunnen we op deze manier er toch aandacht aan besteden.
 
Een goede Stille Week toegewenst!
 
NBG werkgroep Stedum/Westeremden

Geplaatst op: 18-03-2021