Online gemeentevergadering

Online gemeentevergadering

Datum: 13 december 2020  
Agenda         gemeentevergadering 13 december 2020.
 
Online vergadering, via kerkomroep.nl
 
Tijd: ong. 10.45 uur
 
De link naar kerkomroep.nl is: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10724, zie ook de website www.pkn-gtstp.nl onder kerkenraad
(na de dienst wordt een nieuwe uitzending opgestart, dus na de kerkdienst opnieuw met kerkomroep.nl verbinding maken).
 
Vragen, opmerkingen of andere bijdragen aan de vergadering kunnen voor donderdag 10 december  worden ingeleverd bij de scriba per  mail (scriba@pkn-gtstp.nl), brief (Kerkstraat 7, 9797PD Thesinge)  of telefonisch (050-3023390).
Vragen of opmerkingen tijdens de vergadering kunnen worden geappt naar: 06 1884 1011
 
1)         Opening
 
2)         Mededelingen
 
3)         Notulen gemeentebijeenkomst maart 2019
 
4)         Hoe vindt u het gaan binnen de gemeente; we ontvangen graag vooraf input hiervoor via mail, brief of telefonisch.
 
5)         Begroting 2021
 
6)         Ontwikkelingen waar de kerkenraad over nadenkt
 
7)         Rondvraag, waaronder de vragen die vooraf zijn ingediend voor zover nog niet eerder in de vergadering beantwoord.
 
8)         Sluiting