Thomasviering in Stedum

Thomasviering in Stedum

Voorganger:da. G. de Boer, Ten Boer
Locatie:Stedum
Ouderling:Ria de Vries
Diaken:Kees van Zanten
Collectes:1e. Classicaal Diaconaal Fonds 2e Kerk


Zondag is er een clusterdienst om 10.00 uur in de kerk van Stedum en vieren wij een Thomasviering met als thema Onderweg zijn.

voorbereidingsgroep: Aukje de Jong, Erik Bulthuis, Jeannette Mulder, Ria de Vries

Thomas staat model voor de zoeker, de vrager. De mens die geen genoegen neemt met wat anderen zien, ervaren of geloven. Hij wil het zelf ontdekken, het zelf ervaren.
Naast Bijbellezing zang en gebed is er in plaats van een preek de ‘Heilige Chaos’, 20 minuten waarin iedereen uitgenodigd wordt om zelf te gaan ervaren. Ieder kan op zijn eigen manier invulling geven aan dit moment.

Je kunt in deze 20 minuten aan één of meer activiteiten deelnemen:
Een gedicht schrijven, doorpraten over stellingen, mandala kleuren, in tweetallen wandelen met een vraag, kaarsje aansteken, voorbeden of dankgebed schrijven of blijven zitten in de kerkzaal en muziek luisteren.

We komen allen weer samen en na afsluiting van de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken en na te praten.Deze dienst wordt met geluid en beeld via Kerkdienstgemist.nl uitgezonden.

Klik hier voor Kerkdienstgemist GTSTP

klik hier voor de liturgie

1e collecte.   Classicaal diaconaal fonds
    klik op deze link  of scan onderstaande QR-code om een bijdrage te doen

 
  2e collecte voor de Kerk
    klik op deze link  of scan onderstaande QR-code