Kerkdienst in Thesinge

Kerkdienst in Thesinge

Voorganger:ds. S. Ypma, Franeker
Locatie:Thesinge
Ouderling:Ria de Vries
Diaken:Jan Veenkamp
Collectes:1e. Project 2024 -St. Familie Sponsorplan Roemeniƫ 2e. Kerk

Dienst op zondag 9 juni 2024 - 10.00 uur in Thesinge

Deze dienst wordt met geluid en beeld via Kerkdienstgemist.nl uitgezonden.

Klik hier voor Kerkdienstgemist GTSTP

De liturgie staat hieronder.


1e collecte.  St. Familie Sponsorplan Roemenië
      2e collecte voor de Kerk
    
  
                  
 

Liturgie Zondag 9 juni 2024, 10.00 uur in Thesinge 

- Intochtlied Psalm 81: 1, 2, 3 en 4, Jubel God ter eer

- Groet 

- Bemoediging
    V. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
      die hemel en aarde gemaakt heeft
    A. Hij is een bron van vreugde 
      Hij maakt ons blij 
      Hij is ons licht en ons leven

- Lied 871, Jezus zal heersen waar de zon 

- Gebed om de Heilige Geest

- Lezing Marcus 2: 23-28 

- Lied 705: 1, Ere zij aan God, de Vader

- Lezing  Marcus 3: 1-6

- Lied 705: 2 en 3

- Lezing Marcus 2:23-3:6

- Lied 705: 4 

- Verkondiging

- Orgelspel 

- Collecte 

- De dienst van de gebeden en het Onze Vader

- Slotlied, lied 150a, Geprezen zij God

- Zegen en gezongen Amen