Clusterdienst in Thesinge

Clusterdienst in Thesinge

Voorganger:da. G. de Boer, Ten Boer
Locatie:Thesinge
Ouderling:Saskia Vaatstra
Diaken:Kees van Zanten
Collectes:1e. Werelddiaconaat 2e. Kerk