Organisatie

Eredienst

Alle zaken rondom de wekelijkse eredienst worden georganiseerd vanuit de taakgroep eredienst. Bij het goed laten verlopen van een kerkdienst betrekken we veel gemeenteleden. Bloemen in de zondagse eredienst worden wekelijks naar een gemeentelid of dorpeling gebracht; oppas voor de kinderen is er voor de jonge ouders die deelnemen aan de dienst. Ook veranderingen in de liturgie of de invulling van het organistenrooster zijn een van de vele taken. Voor vragen of opmerkingen over de erediensten kunt u de taakgroep benaderen via eredienst@pkn-gtstp.nl.