Organisatie

Vorming & Toerusting

Een kleine werkgroep houdt zich ieder jaar bezig met de brede invulling van een programma waarin jong en oud uitgedaagd en geïnteresseerd wordt voor de nevenactiviteiten in onze kerk en gemeente. Dit varieert van wandelsessies, filmavonden, gezellige eetmomenten tot een leerhuis. Het programma komt tot stand in samenwerking met de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen.