Organisatie

Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit ouderlingen en diakenen. Het moderamen vormt het dagelijks bestuur. We werken volgens het taakgroepenmodel. Dat houdt in dat er meerdere taakgroepen zijn die elk verantwoordelijk zijn voor een deel van de taken in de gemeente. Elke taakgroep is in principe vertegenwoordigd in de kerkenraad. De kerkenraad wordt door de taakgroepen geïnformeerd en neemt op hoofdlijnen besluiten. Het vaststellen van begroting, jaarrekening, beleidsplan en de algemene leiding van de kerk zijn onder andere taken voor de kerkenraad. De kerkenraad is bereikbaar via het scribaat: scriba@pkn-gtstp.nl.