Organisatie

Predikant/kerkelijk werker

Onze gemeente heeft momenteel geen predikant of kerkelijk werken.
In het pastoraat worden we ondersteund door mw. Jolanda Tuma uit Winsum.